arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Psödo-Lenfoma (diger tipleri)

Açıklama

Benign bir seyir gösteren ancak malign lenfomayi düsündüren klinik ve histolojik özellikler sergileyen bir bozukluk grubudur. Psödolenfoma mikroskop altinda bir malign lenfomaya benzeyen benign bir lenfoid hücre veya histiyosit infiltrasyonu ile karakterizedir. (Dorland, 28. baski ve Stedman, 26. baski)

eş anlamlı

Psödo-Lenfoma (diger tipleri)

OLMS

[tr-TR] Hyperplasia, Reactive Lymphoid

İmajlar

1 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Psödo-Lenfoma (diger tipleri)