arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Lenfositom

Açıklama

Benign bir seyir izleyen ancak malign lenfomayi düsündüren klinik ve histolojik özellikler sergileyen bir bozukluk grubu. Psödolenfoma mikroskopik olarak malign bir lenfomaya benzeyen benign bir lenfoid hücre ve histiyosit infiltrasyonu ile karakterizedir. (Dorland, 28. baski ve Stedman, 26. baski)

eş anlamlı

Lenfositom, Lenfositom, Lymphadenosis Cutis Benigna (Baefverstedt)

OLMS

[tr-TR] Hyperplasia, Reactive Lymphoid

İmajlar

6 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: kulak lobülü, Tanı: Lenfositom Lokalizasyon: kulak lobülü, Tanı: Lenfositom Lokalizasyon: kulak lobülü, Tanı: Lenfositom Lokalizasyon: kulak, Tanı: Lenfositom Tanı: Lenfositom Tanı: Lenfositom