arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Sentroblastik-Sentrositik Lenfoma

Açıklama

Lenf nodlarinin içinde tanimlanabilir nodüller seklinde kümelenme gösteren lenfomatöz hücreler içeren malign lenfoma. Nodüller germinal lenf nodu odaklarinin merkezinde toplanmaktadir ve lenf nodu kökenli folliküler merkez B lenfositlerinin neoplastik proliferasyonunu temsil etmesi en yüksek olasiliktir. Bu lenfoma sinifi genellikle yasli kisilerde görülmektedir, siklikla multinodaldir ve olasilikla ekstranodaldir. Lenfomalari foliküler veya nodüler bir patern gösteren hastalarda genellikle diffüz bir patern sergileyen hastalardan daha agrisiz bir seyir gözlenmektedir.

eş anlamlı

Sentroblastik-Sentrositik Lenfoma, Lenfoma, Sentroblastik-Sentrositik, Brill-Symmers Hastaligi, Foliküler Lenfoblastom

OLMS

[tr-TR] Brill - Symmers' disease, Brill