arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Lenfoplazmositoid immünositom

Açıklama

Tekdüze yuvarlak ila oval nükleuslar, bir veya daha fazla belirgin nükleulus ve bol miktarda sitoplazma içeren immünblastlarin varligi ile karakterize malign lenfoma. Bu sinif sitoplazma özelliklerine göre plazmasitoid ve açik hücre tipleri seklinde ayrilabilir. Pleomorf olan üçüncü bir kategori hem Amerika Birlesik Devletleri’nde hem de Japonya’da kaydedilen periferik T hücre lenfomalarin bazilarinin (LENFOMA, T HÜCRE, PEFIERIK) analogu olabilir.

eş anlamlı

Lenfoplazmositoid immünositom, Lenfoma, Immünoblastik

OLMS

[tr-TR] Dif non-H immunobl (dif) lympa