arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Folliküler Musinoz

Açıklama

Klinik olarak eslik eden saç kaybi ile gruplasmis foliküler papüller veya plaklar ile kendini gösteren bir pilosebasöz birim hastaligi. Müsinöz infiltrasyondan kaynaklanmaktadir ve genellikle kafa derisini, yüzü ve boynu etkilemektedir. Primer olabilir (idyopatik) veya mikoz fungoidlerine veya retiküloza sekonder olarak ortaya çikabilir.

eş anlamlı

Folliküler Musinoz, Alopecia Mucinosa Pinkus, Mucinosis Follicularis, Mucophanerosis Intrafollicularis et Seboglandularis

OLMS

[tr-TR] Alopecia Mucinosa, Alopecia, mu