arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Sweet Sendromu

Açıklama

Kanda nötrofilik lökositozun ve yüksek atesin eslik ettigi, özellikle yüzde ve ekstremitelerde ortaya çikan, koyu kirmizi ve yavas büyüme gösteren agrili papüller ve plaklar ile karakterize akut hastalik. Hastalar genellikle 30 yas üzeri kadinlardir. Bu deri lezyonlarinin öncesinde çogunlukla üst solunum yolu veya gastrointestinal sistem enfeksiyonu görülmektedir. 1-3 haftalik semptomsuz geçen bir zaman sürecini bozuklugun akut baslangici izlemektedir. Bununla birlikte, bu durum her zaman söz konusu degildir. colitis ulcerosa, akut miyelogenöz lösemi ve diger maligniteler ile iliskiler de bildirilmistir.

eş anlamlı

Sweet Sendromu, Akut Febril Nötrofilik Dermatoz

OLMS

[tr-TR] Acute Febrile Neutrophilic Der

İmajlar

9 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Sweet Sendromu Tanı: Sweet Sendromu Tanı: Sweet Sendromu Tanı: Sweet Sendromu Tanı: Sweet Sendromu Tanı: Sweet Sendromu Tanı: Sweet Sendromu Tanı: Sweet Sendromu Tanı: Sweet Sendromu