arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Fototoksik Kontakt Dermatit

Açıklama

Isinlara maruz kalmis bir bölgede gözlenen ve günes yanigina benzeyen, immünolojik olmayan, fotokimyasal olarak harekete geçmis enflamatuar deri reaksiyonudur ve eritem, ödem ve bül olusumu sergileyebilir. Isiga karsi duyarlilastiran maddeler UV radyasyonuna derinin reaktivitesini arttirmaktadirlar. Derinin normal duyarliligi ile reaksiyon olmaksizin tolere edilebilecek radyasyon dozlarinda akut günes yanigi benzeri deri reaksiyonlarina yol açmaktadirlar. Isiga karsi duyarlilastiran maddeler endojen olarak ortaya çikabilirler (örn., porfirinler) veya deri (örn., katran, eozin), gastrointesitnal yol veya parenteral yol (örn., ilaçlar) araciligiyla eksojen olarak alinabilirler. Fototoksik erüpsiyonlara neden olan ilaçlar arasinda tetrasiklinler, fenotiyazinler, girzeofulvin ve dakarbazin yer almaktadir.

eş anlamlı

Fototoksik Kontakt Dermatit

OLMS

[tr-TR] Contact Dermatitides, Phototox

İmajlar

2 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Fototoksik Kontakt Dermatit Tanı: Fototoksik Kontakt Dermatit