arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Granuloma Annulare

Açıklama

Granuloma Annulare deride dereceli olarak büyüme gösteren düz, siki papüller veya nodüllerden olusan bir halka ile karakterize olan ve etiyolojisi bilinmeyen benign bir granülomatöz bir hastaliktir. çoklu lezyonlar görülebilir. Jeneralize formunda, gövdede ve daha az olsa da ekstremitelerde simetrik bir düzende çoklu, küçük, deri renginde, eritematöz veya menekse renginde lezyonlar gözlenmektedir ve belirgin halka seklinde patern her zaman bulunmamaktadir. Histolojik inceleme degismis kolajen yapilardan köken alan nekrobiyotik dokuyu çevreleyen parmaklik gibi histiyositler ortaya koymaktadir. Neredeyse her zaman skarlasma olmaksizin iyilesmektedir.

eş anlamlı

Granuloma Annulare

OLMS

[tr-TR] GA - Granuloma annulare, Granul

İmajlar

38 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: bilek, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: metakarpofaringeal  eklem, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: diz çukuru, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: atak, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: alt kollar, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: parmak, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: üst gögüs, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: alt kollar, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: üst bacak, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: üst kol, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: alt kollar, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: bilek, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: baldir, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: metakarpofaringeal  eklem, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: metakarpofaringeal  eklem, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: heliks, Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: el sirti, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: el sirti, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: el sirti, Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: bacaklar, Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Tanı: Granuloma Annulare Lokalizasyon: üst bacak, Tanı: Granuloma Annulare