arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Ksantom

Açıklama

En yaygin olarak kalçalarda, omuzlarda ve ekstremitelerin ekstansiyon yüzeylerinde ortaya çikan ve eritematöz bir temele sahip olan igne basi büyüklügünde veya daha büyük sari papüller. Bu papüller prurite ve kasintiya neden olabilir. Erüptif ksantomlar genellikle hipertrigliseridemisi ve yüksek VLDL (Çok Düsük Yogunluklu Lipoprotein) veya silomikron konsantrasyonlari olan hastalarda görülmektedir ve dolayisiyla farkli hiperlipoproteinemi tipleri ile iliskilendirilmektedir. iyi kontrol edilmeyen tip 1 diabetes mellitus’u olan çocuklarda sekonder hiperlipidemide de görülebilirler.

eş anlamlı

Ksantom, Erüptif

OLMS

[tr-TR] Diabetic xanthoma, Eruptive xan

İmajlar

3 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: alt kollar, Tanı: Ksantom Lokalizasyon: gluteal, Tanı: Ksantom Lokalizasyon: alt kollar, Tanı: Ksantom