arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Bowen Hastaligi

Açıklama

Intradermal bir karsinoma bagli ve potansiyel olarak malign olan kalici, ilerleyici, yükselmemis kirmizi pullu veya kabuklu bir plak. Atipik skuamöz hücreler epidermisin tüm kalinligi boyunca proliferasyon göstermektedir. Lezyonlar deri yüzeyinde herhangi bir yerde veya mukozal yüzeylerde bulunabilir. En sik rastlanan neden üç degerlikli arsenik bilesikleridir. Dondurma, koterizasyon veya diyatermi genellikle etkindir. (Rook ve ark., Textbook of Dermatology, 4. baski, sayfa 2428-9)

eş anlamlı

Bowen Hastaligi

OLMS

[tr-TR] Bowen Disease, Bowens Disease, B

İmajlar

3 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Kronik Aktinik Deri Hasari Tanı: Bowen Hastaligi Tanı: Bowen Hastaligi