arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Bowen Hastaligi

Açıklama

Intradermal bir karsinoma bagli ve potansiyel olarak malign olan kalici, ilerleyici, yükselmemis kirmizi pullu veya kabuklu bir plak. Atipik skuamöz hücreler epidermisin tüm kalinligi boyunca proliferasyon göstermektedir. Lezyonlar deri yüzeyinde herhangi bir yerde veya mukozal yüzeylerde bulunabilir. En sik rastlanan neden üç degerlikli arsenik bilesikleridir. Dondurma, koterizasyon veya diyatermi genellikle etkindir. (Rook ve ark., Textbook of Dermatology, 4. baski, sayfa 2428-9)

eş anlamlı

Bowen Hastaligi

OLMS

[tr-TR] Bowen Disease, Bowens Disease, B

İmajlar

29 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: sirt, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: sirt, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: gluteal çukur, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: kollar, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: parmak, Tanı: Bowen Hastaligi Tanı: Bowen Hastaligi Tanı: Kronik Aktinik Deri Hasari Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: alt bacak, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: parmak, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: parmak, Tanı: Bowen Hastaligi Tanı: Bowen Hastaligi Tanı: Lichen Sclerosus et Atrophicus Tanı: Lichen Sclerosus et Atrophicus Tanı: Lichen Sclerosus et Atrophicus Tanı: Bowen Hastaligi Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: el sirti, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: el sirti, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: arka, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: arka, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: kulak çevresi, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: periungual, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: periungual, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: peri anal bölge, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: kollar, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: kulak, yanak, Tanı: Bowen Hastaligi Lokalizasyon: üst bacak, Tanı: Bowen Hastaligi