arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Tuberous Sclerosis

Açıklama

Beynin, gözlerin, derinin, kalbin, böbreklerin, akcigerlerin ve kemiklerin etkilenebildigi, otozomal dominant kalitim gösteren nörokutanöz sendrom. Klasik olarak nöbet, mental retardasyon ve çesitli deri lezyonlarindan olusan bir üçleme ile tanimlanmaktadir. Deri lezyonlari arasinda adenoma sebaceum (nazolabial katlanmalarda, çenede ve yanaklarda lokalize siki, ayri ayri, kirmizi veya kahverengi telanjiektazik papüller olarak gözlenen anjiyofibroma), shagreen yamalari (çogunlukla lumbosakral bölgede bulunan düzensiz olarak kalinlasmis, deri renginde veya kahverengi, kabarik plaklar), periungual ve gingival fibromalar ve hipopigmente maküller yer almaktadir.

eş anlamlı

Tuberous Sclerosis, Tuberous Sclerosis, Bourneville-Pringle Hastaligi

OLMS

[tr-TR]

İmajlar

17 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: sakral bölge, Tanı: Tuberous Sclerosis Lokalizasyon: yanak, burun, Tanı: Adenoma Sebaceum Lokalizasyon: el tirnagi, paraksismal tirnak çizgisi, Tanı: Koenen Tümörü Lokalizasyon: jinjiva, Tanı: Tuberous Sclerosis Tanı: Tuberous Sclerosis Lokalizasyon: ayak tirnagi, paroksimal tirnak cizgisi (ayak), ayak tirnak alti, Tanı: Koenen Tümörü Lokalizasyon: sakral bölge, Tanı: Tuberous Sclerosis Lokalizasyon: yüz, Tanı: Tuberous Sclerosis Lokalizasyon: nazolabial kivrim, yanak, burun, Tanı: Adenoma Sebaceum Tanı: Tuberous Sclerosis Tanı: Tuberous Sclerosis Lokalizasyon: jinjiva, Tanı: Koenen Tümörü Tanı: Tuberous Sclerosis Tanı: Koenen Tümörü Tanı: Adenoma Sebaceum Tanı: Tuberous Sclerosis Tanı: Adenoma Sebaceum