arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Bullous Lichen Planus

Açıklama

Önceden varolan papüllerin tepesinde lokalize olan subepidermal veziküller veya büller ile karakterize olan, seyrek görülen bir lichen planus çesidi.

eş anlamlı

Bullous Lichen Planus, Lichen Planus Pemphigoides

OLMS

[tr-TR] Bullous lichen planus, Lichen p

İmajlar

1 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Bullous Lichen Planus