arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Bullous Lichen Planus

Açıklama

Önceden varolan papüllerin tepesinde lokalize olan subepidermal veziküller veya büller ile karakterize olan, seyrek görülen bir lichen planus çesidi.

eş anlamlı

Bullous Lichen Planus, Lichen Planus Pemphigoides

OLMS

[tr-TR] Bullous lichen planus, Lichen p