arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Pityriasis Rosea

Açıklama

Etiyolojisi bilinmeyen, akut, benign, kendiliginden gerileme gösteren, soyulan, papüler deri erüpsiyonu. Bu hafif eksantematöz enflamatuar hastalik somon baligi renginde makülopapüler lezyonlarin varligi ile karakterizedir. En belirgin özelligi lezyonlarin uzun eksenin yarilma hatlarina paralel olacagi sekilde düzenlenmesidir. Esas olarak gövdeyi etkileyen bu erüpsiyon çogunlukla jeneralizedir ve seyri çogunlukla kendiliginden gerileme göstermektedir.

eş anlamlı

Pityriasis Rosea

OLMS

[tr-TR] Pityriasis circinata et macula

İmajlar

14 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Pityriasis Rosea Tanı: Pityriasis Rosea Lokalizasyon: sirt, Tanı: Pityriasis Rosea Lokalizasyon: alt karin, Tanı: Pityriasis Rosea Lokalizasyon: alt karin, Tanı: Pityriasis Rosea Lokalizasyon: gövde, Tanı: Pityriasis Rosea Lokalizasyon: üst bacak, Tanı: Pityriasis Rosea Tanı: Pityriasis Rosea Lokalizasyon: boyun, Tanı: Pityriasis Rosea Lokalizasyon: alt karin, Tanı: Pityriasis Rosea Tanı: Pityriasis Rosea Tanı: Pityriasis Rosea Tanı: Pityriasis Rosea Tanı: Pityriasis Rosea