arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Lues Connata

Açıklama

Çesitli dis (Hutchinson disleri) ve kemik malformasyonlari ve dogumda veya kisa bir süre sonra aktif mukokutanöz sifilis ile kendini gösteren ve in utero ortamda edinilen sifilis. Oküler ve nörolojik degisiklikler de gözlenebilir.

eş anlamlı

Lues Connata, Syphilis Connata, Konjenital Sifilis

OLMS

[tr-TR] [X]Congenit syphilis, unspecfd

İmajlar

1 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: burun kökü, Tanı: Lues Connata