arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Sjoegren-Larsson Sendromu

Açıklama

Mental retardasyon ve ilerleyici spastik di- veya tetrapleji ile iliskili, ender rastlanan jeneralize iktiyoz. Birçok olguda retinal degisimler ile dis ve iskelet deformiteleri gözlenmistir. Yagli alkol oksidoredüktaz yetmezligi bu hastaligin patogenezinde majör bir rol oynamaktadir. Bu bozukluk otozomal resesif bir kalitim göstermektedir.

eş anlamlı

Sjoegren-Larsson Sendromu

OLMS

[tr-TR]

İmajlar

8 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: tün vücut görünümü, Tanı: Sjoegren-Larsson Sendromu Lokalizasyon: atak, Tanı: Sjoegren-Larsson Sendromu Lokalizasyon: kollar, eller, Tanı: Sjoegren-Larsson Sendromu Lokalizasyon: kollar, Tanı: Sjoegren-Larsson Sendromu Lokalizasyon: yüz, Tanı: Sjoegren-Larsson Sendromu Lokalizasyon: yüz, Tanı: Sjoegren-Larsson Sendromu Lokalizasyon: yüz, Tanı: Sjoegren-Larsson Sendromu Lokalizasyon: atak, Tanı: Sjoegren-Larsson Sendromu