arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Addison Hastaligi

Açıklama

Hipotansiyon, agirlik kaybi, anoreksi, zayiflik ve bazen de deride bronza yakin bir renkteki melatonik bir hiperpigmentasyon ile karakterize bir hastalik. Bu durum adrenal bezlerde, tüberküloz veya otoimmün sistem tarafindan indüklenen ve aldosteron ve kortizol eksikligine yol açan hastaliga (hipofonksiyon) baglidir. Replasman tedavisinin bulunmadigi durumlarda, genellikle ölümcüldür.

eş anlamlı

Addison Hastaligi, Hipokortisizm, Suprarenal Yetmezlik

OLMS

[tr-TR] Addison Disease, Addison melano

İmajlar

3 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: el sirti, Tanı: Addison Hastaligi Lokalizasyon: paraksismal tirnak çizgisi, tirnak üst bölgesi, Tanı: Addison Hastaligi Lokalizasyon: agzin mukoz membrani, bukkal, Tanı: Addison Hastaligi