arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Eozinofilik Anjiyolenfoid Hiperplazi

Açıklama

Endotel hücreleri ve çesitli eozinofil, histiyosit, lenfosit ve mast hücresi infiltratlari ile birlikte bulunan olgunlasmamis ve olgunlasmis vasküler yapilardan olusan izole veya çoklu benign kutanöz nodüller.

eş anlamlı

Eozinofilik Anjiyolenfoid Hiperplazi, Eozinofilik Lenfofolikülit, Kimura Hastaligi

OLMS

[tr-TR] Angiolymphoid hyperplasia, Angi

İmajlar

3 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: tragus, Tanı: Eozinofilik Anjiyolenfoid Hiperplazi Lokalizasyon: kulak lobülü, Tanı: Eozinofilik Anjiyolenfoid Hiperplazi Lokalizasyon: kulak, Tanı: Eozinofilik Anjiyolenfoid Hiperplazi