arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Ektopik Sebasöz Bezler

Açıklama

Ektopik sebasöz bezler yaygin olarak agiz mukozasinda çoklu, hafif kabarik, ayri ayri sari papüller olarak agizda görülmektedir. Özellikle ventral yüzeyde olmak üzere penis gövdesinde asemptomatik lezyonlar da görülebilir.

eş anlamlı

Ektopik Sebasöz Bezler, Fordyce Hastaligi, Serbest Sebasöz Bezler

OLMS

[tr-TR] Disease, Fordyce's, Disease, Fo

İmajlar

2 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: alt dudagin iç bölgesi, Tanı: Ektopik Sebasöz Bezler Tanı: Ektopik Sebasöz Bezler