arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Lupus Erythematosus Neonatorum

Açıklama

Lupus deri lezyonlari veya izole konjenital kalp blogu veya her ikisi de Ro(SSA) ve La(SSB) antikoru –pozitif annelerden dogan yenidogan bebeklerde meydana gelebilir. Bu annelerde semptomatik bag doku hastaliklari (lupus erythematosus, Sjoegren sendromu) bulunabilir veya bulunmayabilir. Etkilenen bebeklerde, diskoid bir lupus döküntüsü, konjenital kalp blogu ve lökopeni, trombositopeni ve hemolitik anemiden olusan bir sendrom ortaya çikabilir. Alti ila dokuz aylikken maternal antikorlarin yok olmasi ile soluklasan bu deri lezyonlari genelde geçicidir ancak adolesan olduklarinda SLE gelisiminin gözlendigi neonatal lupusu olan hasta olgulari bildirilmistir.

eş anlamlı

Lupus Erythematosus Neonatorum

OLMS

[tr-TR]