arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Granülom

Açıklama

(1) her türlü küçük, nodüler, sinirlari belirli mononükleer enflamatuar hücre agregasyonu veya (2) çogunlukla çok nükleuslu dev hücreler içeren, genellikle lenfositlerden olusan bir sinir ile çevrelenmis, epitelyum hücrelerin bir araya gelmesinden olusan modifiye makrofaj kümelenmesi için kullanilan kesin olmayan bir terim. Bazi granülomlar eozinofiller ve plazma hücreleri içermektedir ve fibroz lezyonun çevresinde siklikla görülmektedir. Granülom olusumu çesitli enfeksiyöz ve enfeksiyöz olmayan ajanlar tarafindan baslatilan kronik bir enflamatuar yaniti temsil etmektedir. (Dorland, 27. baski)

eş anlamlı

Granülom

OLMS

[tr-TR] Epithelioid granuloma, Granulom

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: kulak lobülü, Tanı: Granülom Lokalizasyon: kulak lobülü, Tanı: Granülom Lokalizasyon: kulak, Tanı: Granülom Lokalizasyon: kulak lobülü, Tanı: Granülom