arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Lenfomatoid Papüloz

Açıklama

Enflamatuar hücreler ile çevrelenmis büyük atipik hücrelerin bir infiltrasyonu ile karakterize olan, klinik açidan benign, histolojik olarak malign, nükseden kutanöz erüpsiyon. Atipik hücreler Hodgkin hastaliginin Reed-Sternberg hücrelerine veya malign kutanöz T hücre lenfoma hücrelerine benzemektedir. Bazi olgularda, lenfomatoid papulosis mantar mikozu, Hodgkin hastaligi, kutanöz T hücre lenfomasi veya Ki-1 lenfoma gibi lenfomatöz patolojilere ilerlemektedir.

eş anlamlı

Lenfomatoid Papüloz, T-Hücre Psödolenfomasi

OLMS

[tr-TR] Lymphomatoid Papuloses, Lymphom

İmajlar

10 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: gluteal, Tanı: Lenfomatoid Papüloz Lokalizasyon: arka, Tanı: Lenfomatoid Papüloz Tanı: Lenfomatoid Papüloz Tanı: Lenfomatoid Papüloz Tanı: Lenfomatoid Papüloz Tanı: Lenfomatoid Papüloz Tanı: Lenfomatoid Papüloz Tanı: Lenfomatoid Papüloz Tanı: Lenfomatoid Papüloz Tanı: Lenfomatoid Papüloz