arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Dermatitis Herpetiformis Duhring

Açıklama

Çesitli simetrik, eritematöz, papüler, veziküler veya büllöz lezyonlardan olusan yogun derecede pruritik erüpsiyon ile karakterize, ender rastlanan, kronik, papülo-veziküler hastalik. Bu hastalik HLA-B8 ve HLA-DR3 antijenlerin varligi ile güçlü derecede iliskilidir. Dermatitis herpetiformisi olan hastalarda çesitli farkli otoantikorlar ufak miktarlarda saptanmistir.

eş anlamlı

Dermatitis Herpetiformis Duhring, Duhring-Brocq Hastaligi

OLMS

[tr-TR] Brocq-Duhring disease, Dermatit

İmajlar

3 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Dermatitis Herpetiformis Duhring Tanı: Dermatitis Herpetiformis Duhring Tanı: Dermatitis Herpetiformis Duhring