arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Hidroa Vacciniforme

Açıklama

Çocukluk döneminde günese maruz kalan deride ortaya çikan ve yaz mevsiminde nüksetme egilimi gösteren veziküler ve büllöz bir erüpsiyon. Bu lezyonlar eritematöz bir bölge ile çevrilidir ve bir asiya benzemektedirler. Ender rastlanan bu kronik fotodermatoz eriskin dönemin erken evrelerinde kendiliginden ortadan kalkmaktadir.

eş anlamlı

Hidroa Vacciniforme

OLMS

[tr-TR] Bazin's hydroa vacciniforme, Er

İmajlar

8 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: yanak, burun kemeri, Tanı: Hidroa Vacciniforme Lokalizasyon: alt kollar, el sirti, Tanı: Hidroa Vacciniforme Tanı: Hidroa Vacciniforme Tanı: Hidroa Vacciniforme Tanı: Hidroa Vacciniforme Tanı: Hidroa Vacciniforme Tanı: Hidroa Vacciniforme Tanı: Hidroa Vacciniforme