arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Crohn Hastaligi

Açıklama

Kronik enflamatuar infiltratlar, serozanin tüm katmanlarini etkileyen fibroz ve kazeifikasyon göstermeyen granüloma gelisimi ile karakterize gastrointestinal bozukluk. En yaygin tutulum bölgesi ileumun sonudur ve en yaygin ikinci tutulum bölgesi ise kolondur.

eş anlamlı

Crohn Hastaligi, Ileitis Terminalis

OLMS

[tr-TR] Cicatrizing enterocolitis, Croh