arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Kronik Venöz Yetmezlik

Açıklama

[Türkçesi bulunmamaktadir]

eş anlamlı

Kronik Venöz Yetmezlik, Grade II

OLMS

[tr-TR]

İmajlar

9 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: alt bacak, Tanı: Kronik Venöz Yetmezlik Lokalizasyon: atak, Tanı: Kronik Venöz Yetmezlik Lokalizasyon: alt bacak, Tanı: Dissemine Yüzeysel Aktinik Porokeratoz Lokalizasyon: üst bacak, alt bacak, Tanı: Kronik Venöz Yetmezlik Lokalizasyon: alt bacak, tibial, atak, bilek, Tanı: Kronik Venöz Yetmezlik Lokalizasyon: alt bacak, Tanı: Kronik Venöz Yetmezlik Tanı: Kronik Venöz Yetmezlik Tanı: Acrodermatitis Chronica Atrophicans Herxheimer Tanı: Acrodermatitis Chronica Atrophicans Herxheimer