arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Wegener Granülomatozu

Açıklama

Esas olarak erkekleri etkileyen, üst ve alt solunum yollarini tutan nekroze edici granülomatöz vaskülit, glomerülonefrit ve farkli derecelerde sistemik, küçük damar vasküliti ile karakterize olan ve genellikle bilinmeyen bir antijene karsi anormal bir asiri duyarlilik reaksiyonunu temsil ettigi kabul edilen bir çoklu sistem hastaligi. (Dorland, 27. baski)

eş anlamlı

Wegener Granülomatozu, Wegener-Klinger Sendromu, Malign Granülomatöz Anjiit

OLMS

[tr-TR] Disease, Klinger's, GRANULOMATO

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Wegener Granülomatozu Lokalizasyon: jinjiva, Tanı: Wegener Granülomatozu Lokalizasyon: jinjiva, Tanı: Wegener Granülomatozu Lokalizasyon: sünnet derisi  , sulkus coronaryus, Tanı: Wegener Granülomatozu