arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Açik Hücre Akantomu Degos

Açıklama

Bir pullu yaka ve kabuklu bir yüzey ile karakterize olan ve çogunlukla sinirlari belirli, tek, kubbe seklinde bir epidermis papülü veya nodülü olarak gözlenen, seyrek rastlanan benign tümör (Braun-Falco 3rd ed./G. Eysenbach)

eş anlamlı

Açik Hücre Akantomu Degos, Akantomu à Cellules Claires, Degos Akantomu

OLMS

[tr-TR] Clear cell acanthoma, Clear cel

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: alt bacak, Tanı: Açik Hücre Akantomu Degos Tanı: Açik Hücre Akantomu Degos Tanı: Açik Hücre Akantomu Degos