arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Nevus Anaemicus

Açıklama

Normal dokuda bir veya daha fazla sayida, sinirlari belirli, solgun renkli, düzensiz sekilli yamalar olarak ortaya çikan ve sik rastlanmayan konjenital kutanöz anomali. Gövde en sik rastlanan tutulum bölgesidir. Böyle lezyonlarin histolojik incelemesi hiçbir anormallik ortaya koymamaktadir. Bu patolojinin katekolaminlere lokal olarak artmis damar reaktivitesini yanisittigi kabul edilmektedir.

eş anlamlı

Nevus Anaemicus

OLMS

[tr-TR] Nevus anemicus, Nevus, anemicus

İmajlar

1 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: ense, Tanı: Nevus Anaemicus