arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Infantil Parmak fibromatozu

Açıklama

Ovoid perinükleer sitoplazmik inklüzyon cisimleri içeren benign miyofibroblast tümörü. Siki, pembe veya cilt renginde, asemptomatik nodüller dogumda bir veya daha fazla el veya ayak parmaginda bulunmaktadir veya iki veya üç yasina kadar herhangi bir zamanda gelismektedir. Kendiliginden gerileme görülebilir. Nüks çogunlukla cerrahi eksizyon sonrasinda meydana gelmektedir. Cerrahi girisimin yanisira kendiliginden gerilemenin ardindan kontraktürler ve sekil bozukluklari gözlenebilir.

eş anlamlı

Infantil Parmak fibromatozu, Fibromatoz, Infantil Parmak

OLMS

[tr-TR] Digital fibromatosis, Digital f

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Infantil Parmak fibromatozu Tanı: Infantil Parmak fibromatozu Tanı: Infantil Parmak fibromatozu Tanı: Infantil Parmak fibromatozu