arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Erysipelas Carcinomatosum

Açıklama

Derinin erizipellere benzeyen karsinomatöz veya metastatik infiltrasyonu. Sinirlari net olarak belirli ve yükselmis enflamatuar plaklar ile karakterizedir.

eş anlamlı

Erysipelas Carcinomatosum, Lymphangiosis Carcinomatosa Cutis, Carcinoma Erysipelatodes, Lymphangitis Carcinomatosa

OLMS

[tr-TR] LUNG, LYMPHANGITIC CANCER, LYMP

İmajlar

2 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: üsr karin, Tanı: Erysipelas Carcinomatosum Lokalizasyon: üsr karin, Tanı: Erysipelas Carcinomatosum