arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Bazal Hücre Nevusu Sendromu

Açıklama

Frontal ve temporoparietal çikinti, iki kola ayrilmis ve yayvan kaburgalar, kifoskolyoz, vertebra füzyonu ve servikotorasik spina bifida gibi birçok iskelet defektinden, odontogenik keratokistlerden ve birçok bazal hücre karsinomundan olusan kalitsal bozukluk. Otozomal dominant bir genetik kalitim göstermektedir.

eş anlamlı

Bazal Hücre Nevusu Sendromu, Gorlin-Goltz Sendromu, Besinci Fakomatoz, Nevoid Bazal Hücre Karsinomu Sendromu

OLMS

[tr-TR] Basal cell carcinoma syndrome,

İmajlar

6 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: avuç içi, Tanı: Bazal Hücre Nevusu Sendromu Tanı: Bazal Hücre Nevusu Sendromu Lokalizasyon: gögüs, Tanı: Yüzeysel Bazal Hücre Karsinomu Lokalizasyon: yanak, burun, Tanı: Bazal Hücre Nevusu Sendromu Lokalizasyon: alin, Tanı: Bazal Hücre Nevusu Sendromu Lokalizasyon: sirt, Tanı: Bazal Hücre Nevusu Sendromu