arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Granuloma Venereum

Açıklama

CHLAMYDIA TRACHOMATIS’in neden oldugu inguinal lenfogranülomdan (bkz. LYMPHOGRANULOMA VENEREUM) farkli olarak Calymmatobacterium granulomatis’ten kaynaklanan anogenital ülserler. Tani ezilmis doku sürüntülerinde tipik intraselüler Donovan cisimlerinin gösterilmesi ile koyulmaktadir.

eş anlamlı

Granuloma Venereum, Granuloma Inguinale, Donovanosis

OLMS

[tr-TR] Donovanosis, Granuloma Donovani