arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Gonokokal Enfeksiyon

Açıklama

Olgularin yaklasik yüzde 1-3’ünden meydana gelen ve poliartraljiye, atese, üsümeye ve deri lezyonlarina neden olabilen dissemine gonokokal enfeksiyon. Deri lezyonlari genellikle hemorajik ve bazen de nekrotik bir temelde küçük eritematöz veya hemorajik papüller, petesiler veya vezikülopüstüller olarak ortaya çikmaktadir. Birkaç gün içinde kendiliginden iyilesmektedirler. Seyrek rastlanan septisemik formlarda, hasta yüksek ates ile agir derecede hastadir ve menenjit veya endokardit meydana gelebilir.

eş anlamlı

Gonokokal Enfeksiyon, Bakteriyemik Form, Deriyi Etkileyen Gonokokal Septisemi

OLMS

[tr-TR] GC, arthritis-dermatitis synd,