arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Kizamikçik

Açıklama

RUBELLA VIRÜSÜ’nün neden oldugu ve en çok çocuklari ve immün olmayan genç eriskinleri etkileyen, sik rastlanan viral hastalik. Virüs damlacik nükleuslar seklinde solunum yoluna girmekte ve lenfatik sisteme yayilmaktadir. Kizamikçik bir döküntü görüntüsünün olusmasi öncesinde, posterior oksipitoservikal lenf nodlarinin büyümesi ve jeneralize bir makülopapüler döküntü ile karakterizedir. Küçük, ayri ayri, kirmizi-pembe makülopapüller yüzde baslamakta, asagiya dogru gövdeye ve ekstremitelere hizli bir ilerleme göstermekte ve genellikle birkaç gün içinde yatismaktadir. Gebelik sirasinda fetusun olasi enfeksiyonu haricinde, kizamikçik çocukluk döneminde görülen tüm enfeksiyöz hastaliklarin en benign olanlarindan biridir.

eş anlamlı

Kizamikçik, Rubeola, German Measles

OLMS

[tr-TR] German measles, Measles, German

İmajlar

1 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: yüz, gögüs, karin, kollar, Tanı: Kizamikçik