arama kelimesi

🔎

bölgesine göre

Infantil Akrolokalize Papüloveziküler Sendrom

Açıklama

Hemorajik bir kabuk ile kapli olabilen küçük pembe veya mor veziküler papüllerin aniden ortaya çikmasi ile karakterize olan ve kendiliginden gerileme gösteren bir çocukluk dönemi dermatozudur. Bu erüpsiyon yüzde, ekstremitelerde ve kalçada simetrik olarak lokalizedir. Prurit yaygindir. Bu bozukluk Coxsackie, Epstein-Barr virüsü ve parainfluenza gibi çesitli viral enfeksiyon tiplerinden sonra bildirilmistir. Bu bozukluk çocukluk döneminde gözlenen papüler akrodermatitinki ile benzer deri lezyonlari sergilemektedir ancak hepatit B virüsü ile olan karakteristik iliski bu bozuklukta bulunmamaktadir. Papüloveziküler akro-lokalize sendromun ayri siniflandirma sunup sunmadigi hala belirsiz olmasina karsin, sonucunun bir çesidini temsil edebilir.

eş anlamlı

Infantil Akrolokalize Papüloveziküler Sendrom

OLMS

[tr-TR]

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Infantil Akrolokalize Papüloveziküler Sendrom Tanı: Infantil Akrolokalize Papüloveziküler Sendrom Tanı: Infantil Akrolokalize Papüloveziküler Sendrom Tanı: Infantil Akrolokalize Papüloveziküler Sendrom