arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Pemphigus Herpetiformis

Açıklama

Dermatit herpetiformisdekiler ile benzer, yogun olarak pruritik, simetrik gruplasma gösteren papüloveziküler lezyonlar ile karakterize olan ve seyrek rastlanan pemphigus vulgaris çesidi. Histopatolojik özellikler dermatit herpetiformistekinden farkli olsa da, immünfloresan bulgular pemphigus vulgaristekiler ile benzerdir.

eş anlamlı

Pemphigus Herpetiformis

OLMS

[tr-TR]