arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Koenen Tümörü

Açıklama

Tüberöz sklerozu olan hastalarda puberte döneminde ortaya çikan periungual veya subungual fibromlar (Bourneville-Pringle Hastaligi). Bu fibromlar çogunlukla 5-10 mm uzunlugunda olan ancak çok büyük de olabilen, düz, siki, cilt renginde papüller olarak görülmektedir.

eş anlamlı

Koenen Tümörü

OLMS

[tr-TR]

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: el tirnagi, paraksismal tirnak çizgisi, Tanı: Koenen Tümörü Lokalizasyon: ayak tirnagi, paroksimal tirnak cizgisi (ayak), ayak tirnak alti, Tanı: Koenen Tümörü Lokalizasyon: jinjiva, Tanı: Koenen Tümörü Tanı: Koenen Tümörü

ilgili