arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Rosacea

Açıklama

Çogunlukla orta yasli eriskinlerde ortaya çikan ve genellikle alinda, yanaklarda, burunda ve çenede gözlenen akne seklinde bir erüpsiyon. Üç tipi bilinmektedir: granülomatöz, rinofimali glandüler hiperplastik ve oküler.

eş anlamlı

Rosacea, Acne Rosacea

OLMS

[tr-TR] Acne erythematosa, Acne Rosacea

İmajlar

27 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: alin, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: burun, Tanı: Rinofima Lokalizasyon: burun, burun kemeri, Tanı: Rinofima Lokalizasyon: alin, burun, Tanı: Rinofima Lokalizasyon: burun, Tanı: Rinofima Lokalizasyon: burun, Tanı: Rinofima Tanı: Rinofima Lokalizasyon: çene, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: çene, yanak, burun, Tanı: Rinofima Tanı: Rinofima Tanı: Rinofima Tanı: Rosacea Tanı: Rosacea Tanı: Rosacea Tanı: Rosacea Lokalizasyon: yüz, Lokalizasyon: yanak, Lokalizasyon: alin, Lokalizasyon: yüz, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: burun, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: burun, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: burun, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: yüz, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: yüz, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: yüz, Tanı: Rinofima Lokalizasyon: burun, Tanı: Rosacea Lokalizasyon: yüz, Tanı: Perioral Dermatit