arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Crohn Hastaligi

Açıklama

Kronik enflamatuar infiltratlar, serozanin tüm katmanlarini etkileyen fibroz ve kazeifikasyon göstermeyen granüloma gelisimi ile karakterize gastrointestinal bozukluk. En yaygin tutulum bölgesi ileumun sonudur ve en yaygin ikinci tutulum bölgesi ise kolondur.

eş anlamlı

Crohn Hastaligi, Ileitis Terminalis

OLMS

[tr-TR] Cicatrizing enterocolitis, Croh

İmajlar

5 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: arka, Tanı: Anal Fistüller Lokalizasyon: anüs, Tanı: Anal Fistüller Lokalizasyon: alt bacak, Tanı: Crohn Hastaligi Lokalizasyon: alt bacak, Tanı: Crohn Hastaligi Lokalizasyon: alt bacak, Tanı: Crohn Hastaligi