arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Lenfanjiyom

Açıklama

Yeni olusmus lenf içeren vasküler bosluklar ve kanallardan olusan ve lenfatik sistemin konjenital bir malformasyonunu temsil eden benign bir tümör. Lenfanjiyoendoteliyom endotel hücrelerinin baskin bilesenler oldugu bir lenfanjiyom tipidir.

eş anlamlı

Lenfanjiyom

OLMS

[tr-TR] Lymphangioma, Lymphangioma morp

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: sole, Tanı: Lenfanjiyom Lokalizasyon: sole, Tanı: Lenfanjiyom Lokalizasyon: dil, Tanı: Lenfanjiyom Tanı: Lenfanjiyom