arama kelimesi

Search

bölgesine göre

 

Logo Reamin GmbH Logo beruflicher-Hautschutz.de

Plazmositom

Açıklama

Diffüz iskelet sistemi tutulumu, hiperglobülinemi, Bence-Jones proteinürisi ve anemi ile karakterize olan ve çogunlukla kemik iliginde ortaya çikan malign bir plazma hücresi tümörü.

eş anlamlı

Plazmositom, Kahler Hastaligi, Plazmasitik Lenfoma, Multipl Miyelom

OLMS

[tr-TR] Disease, Kahler, Disease, Kahle

İmajlar