arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Plazmositom

Açıklama

Diffüz iskelet sistemi tutulumu, hiperglobülinemi, Bence-Jones proteinürisi ve anemi ile karakterize olan ve çogunlukla kemik iliginde ortaya çikan malign bir plazma hücresi tümörü.

eş anlamlı

Plazmositom, Kahler Hastaligi, Plazmasitik Lenfoma, Multipl Miyelom

OLMS

[tr-TR] Disease, Kahler, Disease, Kahle

ilgili