arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Lenfomatoid Granülomatoz

Açıklama

Öncelikle akcigerleri tutan anjiyosentrik ve damara hasar veren lenforetiküler, ilerleyici bir bozukluktur. Histolojik olarak, malign lenfomayi uyarmaktadir ve bazi olgularda lenfomaya ilerleme gösterebilir.

eş anlamlı

Lenfomatoid Granülomatoz, Granulomatosis, Lymphomatoid

OLMS

[tr-TR] Granulomatoses, Lymphomatoid, G