arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Merkel Hücresi Karsinomu

Açıklama

Epidermisin bazal katmaninda lokalize olan MERKEL HÜCRELERINDEN köken alan ve en sik olarak derinin Primer bir nöroendokrin karsinomu olarak ortaya çikan bir karsinom. Merkel hücreleri nöroektodermal kökenli dokunma hücreleridir ve histolojik olarak nörosekretuvar granüller sergilemektedirler. Genellikle yasli hastalarda ortaya çikan Merkel hücresi karsinomu en sik olarak bas ve boyun derisinde görülmektedir. (Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1245)

eş anlamlı

Merkel Hücresi Karsinomu, Trabeküler Karsinom, Nöroendokrin Deri Karsinomu, Kutanöz Apudom

OLMS

[tr-TR] [M] Merkel cell carcinoma, adul

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Lokalizasyon: alin, Tanı: Merkel Hücresi Karsinomu Lokalizasyon: bacaklar, Tanı: Merkel Hücresi Karsinomu Lokalizasyon: inguinal bölge, bacaklar, Tanı: Merkel Hücresi Karsinomu Lokalizasyon: inguinal bölge, bacaklar, Tanı: Merkel Hücresi Karsinomu