arama kelimesi

🔎

harf sırası

*abcdefghijklmnopqrstuvwxyz


bölgesine göre

bodybrowser head trunk anal region arms arms hands hands legs feet head back anal region arms arms hands hands legs feet

Sarkoidoz

Açıklama

Merkez bölgesi depigmente olan ve skarlasan, merkezinde solgunlasma ve periferik evolüsyon gösteren annüler lezyonlar ile karakterize kutanöz sarkoidoz sekli. Bu lezyonlar özellikle yüzde ve boyunda görülmektedir.

eş anlamlı

Sarkoidoz, Halka Seklinde

OLMS

[tr-TR]

İmajlar

4 Tanı ile ilgili imajlar
Tanı: Sarkoidoz Tanı: Sarkoidoz Lokalizasyon: bilek, el sirti, Tanı: Deri Sarkoidozu Lokalizasyon: el sirti, Tanı: Deri Sarkoidozu